Нова Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости

03 юли, 2020

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


 В ДВ, бр. 59 от 03.07.2020 г. е обнародвано ПМС № 139 от 26.06. 2020 г. за приемане на Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости,,  приета на основание чл. 121, ал. 5 от Закона за туризма.


За абонатите на списанието виж материала "ЗДДФЛ. Доходи на физическо лице от настаняване на туристи чрез платформите Booking и Airbnb" на Евгения Попова, данъчен експерт от юнския брой на списанието.

 

 

Назад към новините