Последна информация относно прилагането на Многостранната конвенция за промяна на данъчните спогодби

Съгласно информация, публикувана на страницата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) България депозира инструмента си за ратифициране на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчни спогодби за предотвратяване на ерозията на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (Конвенцията BEPS), която вече обхваща над 1 820 двустранни данъчни спогодби, като по този начин подчертава силния си ангажимент за предотвратяване на злоупотреба с данъчни споразумения и ерозия на основата и прехвърляне на печалби (BEPS) от мултинационални предприятия.

 

Конвенцията BEPS ще влезе в сила на 1 януари 2023 г. за България.


Внимание ► На 28 10.2022 г.  уебинар: Многостранната конвенция за промяна на данъчните спогодби (Многостранен инструмент или MLI)