Съдържание (30/2024)

Съдържание (30/2024)

 

 

Рубрика - В помощ на УЧР


 В тази рубрика продължаваме да разглеждаме най-важните в практиката разпоредби на Кодекса на труда и свързани с тях поднормативни актове.


Командироване на автомобилни шофьори в рамките на предоставянето на услуги
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 


  Представяме последния материал от поредицата, посветена на формите на участие на заетите лица в европейско дружество (SE), което е основна предпоставка за учредяването му.  


Участие на заетите лица в учредяването и дейността на европейското дружество (част VI - прилагане на разпоредбите относно участието на заетите лица в европейското дружество)

Александър Андреев, адвокат, д-р по право

 

Рубрика - Спогодби за социална сигурност


 В тази рубрика ще продължаваме да представяме поредица от коментари относно приложимото осигурително законодателство по двустранните споразумения на България в сферата на социалната сигурност.


Приложимо осигурително законодателство по договора между България и Квебек

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Дискусионно

 

КТ. КСО. Относно командировъчните пари при организирано хранене

Михаил Илиев, Димитър Бойчев

 

Казуси

 

КТ. КСО. Относно едностранното увеличаване на трудовото възнаграждение от работодателя със задна дата

Михаил Илиев, Димитър Бойчев

 

Въпроси - отговори 

 

Относно определяне на годишния осигурителен доход на физически лица, облагани с патентен данък

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване     

 

Практика на МТСП

 

МТСП. Относно началото на отпуска при смърт на близък, настъпила след края на работния ден   

 
МТСП. Относно връщането на медицинското удостоверение при прекратяване на трудовото правоотношение два месеца след неговото възникване        


МТСП. Относно възможността за прекратяване на трудовото правоотношение от заместник на ръководителя на предприятието    


МТСП. Относно прекратяване на трудовото правоотношение при смърт на физическо лице – работодател (ЕТ)

 

Следващ брой


Следващ брой