01.04.02. Трудова дейност

2023 г.

 

КСО. Задължение за осигуряване на собственик без определено възнаграждение по ДУК

 

КСО. Относно осигуряване на собственик като управител без възнаграждение на недействащо ЕООД, но при сключен ТД с лице в отпуск

 

КСО. Относно подаване на декларация по образец Окд-5

 

2022 г.

 

КСО. Относно осигуряване при отдаване под наем на придобит от ЕТ търговски обект след прекратяване на търговската дейност

 

2021 г.

 

КСО. Осигуряване на собственик на действащо ЕООД, неизвършващ дейност в него

 

2020 г.

 

Подаване на Окд-5 от собственик на ЕООД при временно преустановяване на дейността поради Ковид

 

Започване и временно прекъсване на дейност като СОЛ

 

Задължителни осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица във връзка с мерките за ограничаване на епидемията от Коронавирус (COVID-19)

 

КСО. Осигуряване на собственик на действащо ЕООД, неизвършващ дейност в него

 

2019 г.

 

Осигуряване на бъдеща майка – работещ съдружник и управител в ООД

 

Осигуряване при полагане на личен труд в няколко дружества

 

Относно осигуряване на собственик и управител на повече от едно ЕООД

 

2017 г.

 

Относно декларация образец № 1 и Окд-5 при максимален осигурителен доход на собственик

 

Относно осигуряване на собственик на ЕООД при липса на реализирани приходи

 

2016 г.

 

Осигуряване на съдружник в ООД при преминаване на прага от 2600 лв. на друго основание