19. Авансови вноски (чл. 83 - 91)

2023 г.

 

Нулеви авансови вноски и авансов дивидент – съвместими ли са?

 

2022 г.

 

Авансови вноски по реда на ЗКПО

 

ЗКПО. Определяне задължение за авансови вноски от холдингово дружество

 

2021 г.

 

Промени в образеца на годишната данъчна декларация за корпоративния данък за 2020 г.

 

ЗКПО. Период за начисляване на лихви за просрочие за неплатена месечна авансова вноска

 

2019 г.


ЗКПО. ЗСЧ. Отчитане на курсови разлики и авансово облагане при липса на дейност


2017 г.

 

Надвнесен корпоративен данък (Данъчна практика)


2015 г.


Отново за авансовите вноски за корпоративния данък и понятието „нетни приходи от продажби“

2014 г.

 

Деклариране в ГДД за 2013 г. на прогнозираните авансовите вноски, дължими за 2013 г., с цел определяне на лихвата по чл. 89 от ЗКПО (От 01.01.2021 г. декларирането на авансовите вноски е в отделна декларация). 

Деклариране в Приложение № 2 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. на прогнозираните авансовите вноски, дължими за 2013 г., с цел определяне на лихвата по чл. 89 от ЗКПО (От 01.01.2021 г. декларирането на авансовите вноски е в отделна декларация). 

Въпроси във връзка с определяне и деклариране на авансовите вноски по ЗКПО

ЗКПО. Относно необходимост от подаване на Декларация по чл. 88  от ЗКПО до 15. 12. 2014 г.

2013 г.


Въпроси във връзка с определяне и деклариране на авансовите вноски по ЗКПО

ЗКПО. Деклариране на авансови вноски при преобразуване
(В режима на деклариране на авансови вноски има известна промяна от 2021 г.) 

 

2011 г.


ЗКПО. Прихващане на надвнесени авансови вноски по ЗКПО (Механизмът на приспадане на надвнесени авансови вноски е изцяло променен от 01.01.2013 г.)