19. Административно наказателни разпоредби (чл. 80 - 86)

2023 г.

 

Дискусионно. Има ли санкция за недеклариране или грешно деклариране на касови наличности съгласно чл. 123, ал. 10 от ЗДДС? 

 

2021 г.

 

ЗДДФЛ. Недеклариран доход от наем

 

2014 г.


ЗДДФЛ. Недеклариране на продажба на дял в ООД по номинал в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

ЗДДФЛ. Пропуснат срок за подаване на декларацията по чл. 29а от ЗДДФЛ

2013 г. 


Издаване и предоставяне на Служебните бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ за доходи, придобити през 2012 г. (От 01.01.2019 г. задължително остава издаването само на Сметка за изплатени суми. Служебната бележка се издава само при поискване на получателя на дохода.)

 

2011 г.


ЗДДФЛ. Възможност за санкция за  неиздаване на Сметка за изплатени суми и служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ (От 01.01.2019 г. задължително остава издаването само на Сметка за изплатени суми. Служебната бележка се издава само при поискване на получателя на дохода.)