Промени в ДОПК и корекция на ГДД

Въпроси - отговори


ЗДДС. Определяне място на доставка на услуга - архитектурно проучване за сгради, които още не са построени

ЗДДС. Приложима ставка при износ за трета страна на стока в митнически склад

ЗДДС. Данъчно третиране по ЗДДС при закупуване на стоки от страна от ЕС чрез посредник

ЗДДС. Начисляване на ДДС при продажба на фирмена лека кола в България или ЕС

ЗКПО. Относно размер на ваучери за новопостъпили и напускащи служители

ЗКПО. Относно разходи за ползване на личен автомобил на управител – собственик на ЕООД за служебни цели

КСО. Попълване на декларация образец № 1 при командировани работници в ЕС, чл. 121а от КТ, разминаване на празнични и работни дни

КСО. Изискване за наличие на Удостоверение А1 при командировка на служители за период под един месец в страна от ЕС

КСО. Попълване на декларация образец № 1 при еднодневни договори по чл. 114а от КТ и работа в събота и неделя

КТ. Полагане на извънреден труд през почивен ден

ЗСч. Документално оформяне на внесени лични средства на съдружник в ООД

НК. Отговорност при недеклариране на доходи и невнасяне на осигурителни вноски