Съдържание (151/2021)

Съдържание (151/2021)

Издание: Данъци и счетоводство 

 


Коментари - косвени данъци

 

Промени в ЗДДС в сила от 01.07.2021 година

Моника Петрова, данъчен експерт


Промени в ППЗДДС, обнародвани в "Държавен вестник", бр. 27 от 2 април 2021 г., различни от промените относими към електронната търговия

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Последни промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Мариянка Вълчанова, началник на сектор «Проверки и ревизии», отдел „Акцизна дейност“ в Териториална Дирекция „Тракийска“

 

Критовалута

 

Нов подход на счетоводно отчитане на дейността по добиване на криптовалута

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Счетоводно третиране на притежаваните криптоактиви, различни от криптовалути

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Счетоводно третиране на сделките по продажба на стоки или услуги в замяна на криптовалута

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

ЗСч. Цена на придобиване на криптовалута, придобита чрез участие в механизма „доказателство за залог“

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

ЗОПБ. Разплащане с виртуална валута и ЗОПБ

Александра Атанасова, адвокат

 

ЗЗД. Погасяване на паричен заем  в криптовалута

Александра Атанасова, адвокат

 

Разяснение на ЦУ на НАП относно данъчно третиране по ЗДДС, ЗКПО и Наредба № Н-18 на доставка по покупко-продажба на криптовалути

 

Актуално - съдебна практика

 

Кратък преглед на тълкувателни решения на ВАС по ДОПК, постановени на 29.03.2021 г. и на 15.04.2021 г.
Александра Атанасова, адвокат

 

Казуси - счетоводно приключване

 

ЗСч. ЗКПО. Заплащане на дял в ООД при стойност по-висока от номинала

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

ЗСч. ЗДДС. Цесия на банков кредит, обезпечен с недвижими имоти и прилагане на чл. 45 от ЗДДС при последващата им продажба

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

ЗСч. ЗКПО. Коригиране на счетоводна грешка за минали години

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

ЗСч. ТЗ. Изискване за задължителен финансов одит на клон на чуждестранен търговец

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

ЗСч. ЗКПО. Клон в Сърбия

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

Въпроси - отговори

 

ЗАДС. Изиквания за търговия с тютюневи изделия в магазин за хранителни стоки

Мариянка Вълчанова, началник на сектор «Проверки и ревизии», отдел „Акцизна дейност“ в Териториална Дирекция „Тракийска“

 

ЗДДС. Доставка на стока от английското дружество чрез митнически представител с ДДС N от Холандия за друго българско дружество

Ганка Петрова данъчен експерт

 

ЗДДС. Доставки на услуга за интериорен дизайн на лица извън страната

Ганка Петрова данъчен експерт   

  

ЗДДС. Бонус оборот при внос от Сърбия

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗКПО. Инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189б от ЗКПО

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Облагане с данък при източника на IT услуги

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

ЗКПО. Услуги, предоставени от дружество-майка в Гърция на българско дъщерно дружество

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

ЗДДФЛ. Прилагане на чл. 29а, ал. 2, т. 2 от ЗДДФЛ при отрицателен финансов резултат

Евгения Попова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Парична награда с източник чужбина

Евгения Попова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Обезщетения по КТ при прекратяване на правотношения от швейцарско дружество

Евгения Попова, данъчен експерт

 

СИДДО. Доходи от трудово правоотношение с работодател в Дубай

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Следващ брой

 

Следващ брой

Назад към рубриката