Обнародван ЗИД КТ

В ДВ. бр. 27 от 29. 03. 2024 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИД КТ).

 

С промените в КТ се:

 

  • усъвършенства нормативната уредба във връзка с работата от разстояние;

 

  • регламентира правото на изключване на всички работници и служители;

 

  • регламентира отговорност на изпълнителя при веригите от подизпълнители за изплащане на трудови възнаграждения на работещите.

 


Представяме в аванс материал от априлския брой на е-сп. "Труд и осигуровки ТИТА": 

 

"Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 27 от 29 март 2024 г.)".