Съдържание (12/2022)

Съдържание (12/2022)

 

 

НОВО  Рубрика - В помощ на УЧР


 В тази рубрика в следващите 2 години ще разгледаме най-важните в практиката разпоредби на Кодекса на труда и свързани с тях поднормативни актове.


ІІІ. Трудов договор

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Европейско законодателство

 

Директива (ЕС) 2022/2041 на Европейския парламент и на Съвета от 19.11. 2022 г. относно адекватните минимални работни заплати в ЕС

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Решения - СЕС, ВАС

 

Ново Решение на Съда на Европейския съюз относно приложимото осигурително законодателство 

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Кратък преглед на Тълкувателно  решение № 6 от 27.10. 2022 г. по тълкувателно дело №6/2021 г. на ОСС на ВАС, I и  II колегия

Александра Атанасова, адвокат

 

 

Въпроси - отговори

 

КСО. Отразяване на дните в отпуск на баща за отглеждане на дете     
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Регламент (ЕО) № 883/2004. Осигуряване на лице извън ЕС, живеещо в България при брак с български гражданин

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Практика на МТСП

 

МТСП. Относно третиране периодите на преждевременно тръгване от работа (с разрешение на работодател) като престой по чл. 267, ал. 2 от КТ


МТСП. Относно определянето на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ при прекратено трудово правоотношение


МТСП. Относно възможността за сключване на договор за допълнителен труд със същия работодател през време на ползване на служебен отпуск


МТСП. Относно закрилата на майка на дете на 2-годишна възраст по отношение на работното време и дежурствата


МТСП. Относно началния момент на срока за изплащане на обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 КТ

 

Следващ брой

 

Следващ брой