10. Разходи за пътуване и престой на физически лица (чл. 33)

2024 г.

 

ЗКПО. Относно третиране на разходи при организирано хранене и настаняване на служители и гости при работни срещи

 

2023 г.

 

КТ. ЗКПО. Относно командировъчните пари на шофьори на тежкотоварни автомобили при командировки в чужбина


КТ. ЗКПО.  Относно дневни командировъчни пари съгласно НКС при нощувка, без предоставяне на разходооправдателни документи

 

ЗКПО. Относно признаване на разходи във връзка с наемане по ТД на ЧФЛ от трети държави

 

2022 г.

 

ЗДДС. ЗКПО. ЗСч. Разходи за пътуване и престой на чуждестранни лица по договор с ЧЮЛ за монтаж на машина

 

2021 г.


ЗКПО. Предоставяне на личен автомобил на собственик на ЕООД под наем и прилагане на чл. 204, ал. 1, т. 4

ЗКПО. ЗДДФЛ. Разходи за пътуване и престой и възнаграждение по граждански договор със съдружник в чужбина

2020 г.


ЗКПО. Невъзстановени разходи от контрагенти (билети, хотел, такси за конференции), при неосъществени командировки поради СOVID-19

ЗКПО. Разходи за командировки на служители, граждани на ЕС, командировани от български работодател в Германия

 

2019 г.


ЗКПО. Разходи за транспорт, хотел и дневни на ЧФЛ от ЕС, кандидатстващи за работа

2019 г.

 

ЗКПО. Разходи за транспорт, хотел и дневни на чужденци, кандидатстващи за работа

 

2018 г.

 

КТ, КСО, ЗКПО. Командироване на собственик на ЕООД в Гърция

2017 г.


ЗКПО. Относно третиране на дневни и квартирни пари след промените в КТ

ЗКПО. Относно прилагане на чл. 33 от ЗКПО при съдружник

ЗКПО. Относно разходи за ползване на личен автомобил на управител – собственик на ЕООД за служебни цели

Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (Данъчна практика)

2016 г.

 

Казус относно третиране на разходи за пътуване и престой на чуждестранен служител по реда на ЗДДС, ЗКПО и формиране на МСД

ЗКПО. Относно разходи за командировки на председател на съвета на директорите на холдингово дружество

Казус относно третиране на разходи за командировки на персонала в чужбина

2015 г.


Третиране на разходи за командировки на шофьори във фирма за международен транспорт

Относно данъчни аспекти от гледна точка на ЗКПО и ЗДДФЛ при командироване на работници по реда на чл. 121, ал. 3 от КТ (Дискусионно) (Обстоятелствата са променени след и отмяната на разпоредбата на чл. 121 ал.3 от 30.12. 2016 г. и въвеждане на разпоредбата на чл. 121а от КТ)

ЗКПО. Признаване на разходи за командировки на собственик на ЕООД

ЗКПО. Третиране на разходи за командировка на собственик на ЕООД

2014 г.


ЗКПО. Командироване на лице, което не е служител на командироващото предприятие

ЗКПО. Третиране на разходи във връзка с договор за осигуряване на нощувки, храна и превоз на снимачен екип на фирма от ЕС

2013 г.


Разходи за командировка. Данъчно третиране на разходите за командировки по реда на ЗКПО

Разходи за командировка. Документална обоснованост на разходите за командировки съгласно разпоредбата на чл. 10 от ЗКПО (продължение)

Разходи за командировка. Данъчно третиране на разходите за командировки по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ (продължение)

2012 г.


ЗКПО. Признаване на разходи за дневни пари на лице, назначено  като шофьор на управителя

2010 г.


ЗКПО. Разходи за пътуване и престой на управител в ООД и ЕООД

Разширяване на обхвата на понятието „трудово правоотношение” 
за целите на ЗДДФЛ и кореспонденцията му с разпоредбите на ЗКПО