06.04. Годишно облагане (чл. 25, чл. 49)

2024 г.

 

ЗДДФЛ. Относно признаване на разход за рента, отчетен от ЕТ - земеделски стопанин в полза на собственика на ЕТ

 

2023 г.

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. СИДДО. Относно сключването на трудов договор за работа от разстояние с люксембургски работодател

 

2022 г.

 

ЗДДФЛ. Авансово и годишно облагане при дългосрочно командирован персонал в Германия

 

КСО. ЗДДФЛ.  Осъществяване на дейност по служебно и трудово правоотношение в рамките на един месец

 

Ползване на данъчните облекчения за деца при работодателите за придобитите през 2022 г. доходи по трудови правоотношения

 

2021 г.

 

ЗДДФЛ. Възстановяване на надвнесен данък от работодателя по основното трудово правоотношение

 

ЗДДФЛ. Вноски за здравно осигуряване при неплатен отпуск и годишно изравняване на данъка при работодателя

 

КСО. ЗДДФЛ. Относно възнаграждение на домоуправител и касиер при етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците

 

2019 г.


ЗДДФЛ. КСО. Годишно изравняване по чл. 49 от ЗДДФЛ и декларация обр. № 6

 

2017 г.


ЗДДФЛ. Относно авансово и годишно облагане на собственик на ЕООД, полагащ личен труд

Особености при авансовото облагане и годишното преизчисляване на данъка по реда на ЗДДФЛ при командироване по реда на чл. 121а от Кодекса на труда

 

Новото изискване за липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и годишното уравняване на данъка по чл. 49 от ЗДДФЛ

 

2015 г.


Годишно уравняване на данъка върху доходи от трудови правоотношения

 

2010 г.


ЗДДФЛ. Относно годишно преизчисляване на доходи по реда на член 49 от ЗДДФЛ

ЗДДФЛ. Относно годишно преизчисляване на данъка на лица по трудови правоотношения

Най-често задавани въпроси при определяне на годишното данъчно задължение на лица по трудови правоотношения по реда на ЗДДФЛ за 2010 г.