08.01. Земеделски стопани (чл. 29, ал. 1, т. 1)

2023 г.

 

ЗДДФЛ. Относно субсидия за 2022 г. за регистриран ЗС, получена през 2023 г. при прекратена регистрация

 

2022 г.

 

ЗДДС. ЗДДФЛ. Прехвърляне на активи на ЗП, прилагащ чл. 29, ал. 1, т. 1 на ЗДДФЛ на ООД, в което е съдружник

 

2021 г.


ЗДДФЛ. Помощ на регистрирани земеделски стопани по временна мярка погасяване на кредити

ЗДДФЛ. Помощ по мярка 21 получена от земеделските стопани, особено засегнати от кризата, предизвикана от Covid-19

2020 г.


ЗДДФЛ. Третиране на обезщетенията във връзка с африканската чума по свинете

ЗДДФЛ. Услуги със земеделска техника, извършвани от регистриран земеделски стопанин

2019 г.


ЗДДФЛ. Опрощаване на неизплатени ренти от регистриран земеделски стопанин

ЗДДФЛ. Tретиране на държавна помощ за земеделски производители под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола

ЗДДФЛ. Възстановена субсидия от регистриран земеделски стопанин за предходна година

 

Особености при данъчното третиране на субсидиите и другите подпомагания, придобити от физически лица във връзка с извършвана от тях земеделска дейност

2018 г.


ЗДДФЛ. Деклариране на доходи на пенсионер-земеделски производител

Кога регистриране земеделски производител има право да се облага по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ? (дискусионно)

ЗДДФЛ. Субсидия през 2017 г. за дейност на земеделски стопанин, облаган по чл. 29, получена през 2018 г., при неподновена регистрация
 
ЗДДФЛ. Третиране при върната субсидия от земеделски стопанин

 

ЗДДФЛ. Държавна помощ на земеделски стопанин, облаган по чл. 29, под формата на обезщетение за щети от наводнение
 
ЗДДФЛ. Обезщетение за унищожена продукция на земеделски стопанин, облаган по чл. 29, по договор с експериментална лаборатория

 

2017 г.


Два казуса относно третиране по реда на ЗДДФЛ и КСО на субсидии, получени от земеделски стопани през 2016 и 2017 г.

Облагане и осигуряване на физическо лице с регистрация като ЕТ по Булстат и регистрация като ЗП с ЕГН

 

2016 г.


ЗДДФЛ. Третиране на субсидия, получена от регистриран тютюнопроизводител за реколта 2009 г. 

Казус относно третиране по реда на ЗДДС и ЗДДФЛ на регистриран земеделски стопанин с ЕТ, регистриран по ЗДДС

2015 г.


ЗДДФЛ. Преминаване от облагане по чл. 29а от ЗДДФЛ към облагане по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ

Последните промени в ЗКПО и ЗДДФЛ във връзка с преотстъпване на данък на земеделските стопани


ЗДДФЛ.  Третиране на дейност на регистриран земеделски производител 

2013 г.


Данъчна практика относно възможността за промяна на деклариран вече избор на облагане по реда на чл. 29а, ал. 3 от ЗДДФЛ

2012 г.


Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ и ЗДДС на материали, предоставени на физическо лице като аванс за бъдеща доставка

2011 г.


Има ли пълна аналогия при данъчното третиране на ЕТ и физическите лица, прилагащи чл. 29а от ЗДДФЛ и какво трябва да се изясни?