Съдържание (брой 100/2018)

Коментари
Моника Петрова, данъчен експерт
 
Евгения Попова, данъчен експерт
 
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 
Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., регистриран одитор
 
Актуално - лични данни
 
Десислава Кръстева, адвокат
 
Д-р Мартин Захариев, адвокат
 
 
Дискусионно - ЗОПБ
 
Александра Атанасова, адвокат
 
Данъчна практика – криптовалута
 


 
Казуси
 
Александра Атанасово, Даниела Даракчиева Людмила Мермерска
 
Даниела Даракчиева, Румяна Йорданова
 
Христо Досев, Румяна Йорданова
 
Димитър Бойчев, Людмила Мермерска
 
Михаил Илиев, Димитър Бойчев
 
Въпроси – отговори
 
Ганка Петрова, данъчен експерт
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
Ганка Петрова, данъчен експерт
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
Даниела Даракчиева, данъчен експерт
Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
Даниела Даракчиева, данъчен експерт
Даниела Даракчиева, данъчен експерт
Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
Юлия Калчева, данъчен консултант
 
Румяна Йорданова, данъчен експерт
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Александра Атанасова, адвокат
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор
 
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор