Съдържание (200/2024)

Съдържание (200/2024)

 

 

Законодателни промени - ДОПК

 

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Александра Атанасова, адвокат

 

Счетоводство - годишно приключване

 

ЗСч. ЗКПО. Относно отразяване в ГФО на предоставен заем при наличие на преценка на ръководството за несъбираемостта му

Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор 

 

ЗСч. ЗДДФЛ. Относно счетоводно отчитане на наем за сметка на работодателя за лица по ЗТМТМ

Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор 

 

ЗСч. ЗДДФЛ. Относно продажба чрез сайт от фирма на предмети втора употреба, предоставени от физически лица

Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор 

 

Дискусионно -  ЗДДС

 

ЗДДС. Относно дължимост на ДДС върху установени липси, отчетени по чл. 28, ал. 3, т. 4 от ЗКПО

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Актуално - ЗОПБ

 

ЗОПБ. Относно прихващане на дивиденти над 10 000 лв. срещу задължение на съдружници

Александра Атанасова, адвокат


ЗОПБ. Относно възможност за прихващане на дивидент над 1000 лв. с предоставен заем от съдружник

Александра Атанасова, адвокат


ЗОПБ. Относно изплащане в брой на личен труд на собственик на ЕООД

Александра Атанасова, адвокат

 

 Данъчна практика - ЗКПО 


Обзор на данъчна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане - ІІІ част (второ полугодие на 2023 г.) (продължение)

Румяна Йорданова, данъчен консултант

 

Съдебна практика - ЗКПО 


Обзор на актуална съдебна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане – ІІІ част (м. септември - декември 2023 г.) (продължение)

Румяна Йорданова, данъчен консултант

 

Въпроси - отговори

 

ЗДДС. Относно dropshipping търговия на стоки извън ЕС    

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Относно dropshipping, осъществяван от фирма, регистрирана по чл. 100 и чл. 156 режим “в Съюза”

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно услуги на туроператор

Ганка Петрова, данъчен експерт

    
ЗДДС. Относно прилагане режима на облагане на маржа

Даниела Даракчиева, данъчен експерт    


ЗДДС. Относно прилагане на нулева ставка на ДДС

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗКПО. Облагане с данък при източника на доходи на ЧЮЛ от предоставени софтуерни и рекламни услуги 

Десислава Канева, адвокат и данъчен консултант

 

ЗДДФЛ. Относно третиране на ежемесечни суми по застраховка „Живот“ от Швейцария

Евгения Попова, данъчен експерт   


ЗДДФЛ. Относно дължимост на авансов данък от работодател при получени акции съгласно програма от напуснал служител

Евгения Попова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Относно посочване в справката по чл. 73, ал. 1 на услуги по техническо обслужване на МПС 

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант


ЗДДФЛ. Относно доход от продажба на наследствен имот, придобит от български гражданин, установен в САЩ

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Следващ брой

 

Следващ брой