29. Данъчна практика

2024 г.

 

Обзор на данъчна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане - І част (второ полугодие на 2023 г.)

 

Обзор на данъчна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане - ІІ част (второ полугодие на 2023 г.) 

(продължение)

 

Обзор на данъчна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане - ІІІ част (второ полугодие на 2023 г.) (продължение)

 

2023 г.

 

Обзор на данъчна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане (второ полугодие 2022 г.)

 

Обзор на данъчна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане (първо полугодие на 2023 г.)

 

Обзор на данъчна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) (първо полугодие на 2023 г.) (продължение)

 

2022 г.

 

Ваучери за храна – актуална данъчна практика по ЗКПО

 

Преобразуване на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО със счетоводни разходи и приходи, формирани във връзка с прилагане на ЗДДС (практика на НАП и ВАС)

 

Обзор на данъчна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане (първо полугодие 2022 г. )

 

2021 г.


Отчитане на приходи от помощи за подкрепа на заетостта през 2020 г., при получени компенсации през 2021 г.

Относно отчитане на приходи по програма BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

 

Разяснение на ЦУ на НАП относно данъчно третиране по ЗДДС, ЗКПО и Наредба № Н-18 на доставка по покупко-продажба на криптовалути

Обзор на актуална данъчна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане

 

Съдебна и административна практика във връзка с прилагане на ЗКПО при брак и липси на активи

 

2020 г.


Пазарна лихва при заеми между свързани лица - практика на НАП, ВАС и насоки на ОИСР

 

2019 г.


Документиране на разходи съгласно чл. 10 от ЗКПО 

Данъци върху разходите 

Данъчно преобразуване на счетоводния финансов резултат

 

2018 г.


Данъчно преобразуване на счетоводния финансов резултат

Данъчна практика по реда на ЗКПО относно данъчното третиране на добива и сделките с криптовалути (биткойни и други)

2017 г.


Казуси при данъчно преобразуване на счетоводния финансов резултат (Данъчна практика)

2016 г.


Обзор на актуална данъчна практика по ЗКПО

 

2015 г.


Данъчна практика във връзка с данъчно преобразуване на счетоводния финансов резултат за целите на ЗКПО

 

Данъчна практика относно третиране на допълнителна парична вноска по чл. 134 от ТЗ

 

2014 г.


Данъчна практика във връзка с данъчно преобразуване на счетоводния финансов резултат за целите на ЗКПО

Данъчна практика относно допълнителната парична вноска по чл. 134 от ТЗ 


2012 г.


Данъчна и съдебна практика относно разграничаване на договора за цесия и факторинг


Третирането на безвъзмездните (безлихвените) вноски по чл. 134 от ТЗ като отклонение от данъчно облагане

Данъчна практика относно предоставен безлихвен заем, за който е определена лихва само за целите на ЗКПО

 

Данъчна практика при прилагане на механизма за предотвратяване отклонение от данъчно облагане между свързани лица