01. Промени в законодателството

2024 г.

 

Последните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

 

 

Последните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (продължение) 

 

2023 г.

 

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2023 г.

 

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, извършени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

 

2022 г.

 

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане през 2022 г.

 

2021 г.


Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила през 2021 г.

2020 г.

 

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане относно  данъчно облагане при напускане

Новите разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане при  хибридни несъответствия

Промени в Закона за корпоративното подходно облагане, свързани с усъвършенствуване на действащото законодателство

2019 г.


Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 2019 г.

2018 г.


Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01. 01. 2018 г.

2017 г.


Коментар върху последните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

2016 г.


Промените, въведени в корпоративното облагане със ЗИД ЗКПО, в сила от 01. 01. 2016 г.


2015 г.


Последните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

2014 г.

 

Последните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01. 01. 2014 г.
 

2013 г.


Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01. 01. 2013 г.

2011 г.


Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01. 01. 2011 г.

2010 г.

 

Най – важните промени в ЗКПО, в сила от 01. 01. 2010 г.